KiriwongGroup.com : ลูกไม้ : สร้อยข้อมือ
ติดต่อเรา(Contact Us): คุณกีต้าร์ Warunee Khamsri (Keeta) โทร(Tel): +66 (0) 8 6788 8718 อีเมล์(Email): rojernow@hotmail.com
 
หน้าแรก | กลุ่มลูกไม้ | กลุ่มบ้านสมุนไพร | กลุ่มลายเทียน | กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม | กลุ่มหัตถกรรม | กลุ่มทุเรียนกวน | กลุ่มลูกหยี 3 รส
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม | Resort & ท่องเที่ยว
 

สร้อยข้อมือ

กลุ่มลูกไม้ > สร้อยข้อมือ

งาน Hand made จากเชือกเทียนถักกับลูกไม้มงคล

ประวัติกลุ่มลูกไม้

เนื่องจากหมู่บ้านคีรีวง มีธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งยังเป็น หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็น จำนวนมาก กลุ่มวัยรุ่น ในหมู่บ้านคีรีวง ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และกลุ่มสตรีที่ไม สามารถ ออกมา ทำงานนอกบ้านได้ เช่น สตรีที่ต้องเลี้ยงดูบุตรในวัยที่ยังไม่สามารถไปโรงเรียนได้ จึงคิดประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยว โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น ลูกสวาด ลูกหมามุ้ย เป็นต้น (ในลักษณะ การทำงานเป็น การกระจาย งานไปทำตามบ้าน) ทั้งนี้คุณสนธยาชำนะ (ประธานกลุ่มบ้าน สมุนไพร) จึงแนะนำให้จัดตั้งกลุ่ม เพื่อคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมี คุณไพโรจน์ เนาว์สุวรรณ เป็นประธานกลุ่ม เมื่อ ปี 2547 โดยมีสามชิก 10 คน และคัดสรร OTOP ได้ในระดับ 4 ดาวใน ปีเดียวกัน

..สนใจสินค้าแนวดีไซร์.. มีเพียงชิ้นเดียว!!
ติดต่อขอรูปถ่ายได้ที่ rojernow@hotmail.com

**สนใจสินค้ากลุ่มลูกไม้ **

โทร: +66 (0) 8 6788 8718 ติดต่อ คุณกีต้าร์
Contact Us: warunee khamsri (Keeta)
Tel: +66 (0) 8 6788 8718


KiriwongGroup
Address: 342 Moo 8  T.kamlone  A.lasaka
Nakonsithammarach  80230  Thailand.

สร้อยข้อมือ คีรีวง

สร้อยข้อมือ, บ้านคีรีวง
ตัวอย่างสั่งทำ ภาพที่ 1
สร้อยข้อมือ, บ้านคีรีวง
ตัวอย่างสั่งทำ ภาพที่ 2
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM001 สร้อยข้อมือหินสีลวดสปริง
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM002 สร้อยข้อมือหินสีแบบถัก
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM003 สร้อยข้อมือลูกสะบ้า
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM004 สร้อยข้อมือหินสีพันทองเหลือง
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM005 สร้อยข้อมือลูกแก้ว
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM006 กำไลเปลือกหอย
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM007 กำไลลูกปัดทวาราวดี
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM008 กำไลลูกปัดอินโด
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวงสร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM009 สร้อยข้อมือลูกพระเจ้า 5 พระองค์
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM010 สร้อยข้อมือลูกสวาด
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM011 สร้อยข้อมือลูกแก้วหลายหัว
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM012 สร้อยข้อมือลูกหมาหมุ้ย
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM013 สร้อยข้อมือลูกหมาหมุ้ยหลายหัว
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM014 สร้อยข้อมือเธอคว้อยหลายหัว
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM015 สร้อยข้อมือหอยตาวัว
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM016 สร้อยข้อมือหอยเบี้ย
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM017 สร้อยข้อมือหอยเบี้ยหลายหัว
สร้อยข้อมือ,ลูกไม้ ,ลูกไม้มงคล, Hand made ,เชือกเทียนถัก,คีรีวง
LM018 สร้อยข้อมือลูกแก้วหลายหัว

พบกับพวกเรา บ้านคีรีวง ได้บนเฟสบุ๊ค
Lookmai, Kiriwong
สนใจสินค้า
แนวดีไซร์
มีเพียงชิ้นเดียว!!

ติดต่อขอรูปถ่ายได้ที่ rojernow@hotmail.com
ลูกไม้. คีรีวง, ตัวอย่างสั่งทำ
กลุ่มลูกไม้ (ตัวอย่างสั่งทำ)
ลูกไม้. คีรีวง, ตัวอย่างสั่งทำ
กลุ่มลูกไม้ (ตัวอย่างสั่งทำ)
Home Stay & Resort, Kiriwong
Tourist, Kiriwong

lifeinsweden.org
สวีเดน..ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน
เรื่องราวและประสบการณ์ชีวิต
ของคนไทยในต่างแดน
คนไทยในสวีเดน
http://www.thai.lifeinsweden.org/

แผนที่, คีรีวง, map, kiriwong
แผนที่คีรีวง (Kiriwong Map)
ท่องเที่ยว, tourist, คีรีวง
Resort & ท่องเที่ยว
โฮมสเตย์, Home Stay & Resort, kiriwong, คีรีวง
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม
สร้อยข้อมือ คีรีวง, wrist, kiriwong
กลุ่มลูกไม้ สร้อยข้อมือ ( Wrist)
สร้อยคอ คีรีวง, necklace, kiriwong
กลุ่มลูกไม้สร้อยคอ ( Necklace)
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม
สร้อยข้อมือ, คีรีวง
กลุ่มลูกไม้...สร้อยคอ..สร้อยข้อมือ (Lookmai)
ลูกพระเจ้า 5 พระองค์, คีรีวง
ลูกพระเจ้า 5 พระองค์
Activities
สอนถักสร้อยให้กับน้อง ๆ (Activities)
Activities
เก็บลูกไม้ในป่าทำวัตถุดิบในการผลิต
กลุ่มบ้านสมุนไพร
กลุ่มบ้านสมุนไพร
KiriwongGroup | กลุ่มลูกไม้ | กลุ่มบ้านสมุนไพร | กลุ่มลายเทียน | กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม | กลุ่มหัตถกรรม | กลุ่มทุเรียนกวน | กลุ่มลูกหยี 3 รส
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม | Resort & ท่องเที่ยว


KiriwongGroup
342 Moo 8  T.kamlone  A.lasaka Nakonsithammarach  80230  Thailand.
Copyright @ 2008-2013 KiriwongGroup.com. All rights reserved.

Flag Counter