KiriwongGroup.com : Resort & ท่องเที่ยว
ติดต่อเรา(Contact Us): คุณกีต้าร์ Warunee Khamsri (Keeta) โทร(Tel): +66 (0) 8 6788 8718 อีเมล์(Email): rojernow@hotmail.com
 
หน้าแรก | กลุ่มลูกไม้ | กลุ่มบ้านสมุนไพร | กลุ่มลายเทียน | กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม | กลุ่มหัตถกรรม | กลุ่มทุเรียนกวน | กลุ่มลูกหยี 3 รส
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม | Resort & ท่องเที่ยว
 

Resort & ท่องเที่ยว

 
  **สนใจบ้านพักโฮมสเตย์ และท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียด
โทร: (66) 086-7888718 ติดต่อ คุณกีต้าร์ Contact Us: warunee khamsri (Keeta)
Tel: +66 (0) 8 6788 8718 ี
**

  ************************************************************************************

โปรแกรม 1 วัน

8.30 น.                 รับประทานอาหารเช้า จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made)
9.30 น.                 ชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี  พ.ศ. 2531  ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน
10.00 น.               ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์
10.30 น.               เยี่ยมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม
11.00 น.               เที่ยวน้ำตกหนานหินท่าหา และพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมกับรับประทานอาหารพื้นบ้านในมื้อเที่ยง
13.00 น.               เดินชมสวนสมรม  (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา
15.00 น.               ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์
15.30 น.               เยี่ยมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
16.00 น.               ช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์บ้านคีรีวง  มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย
16.30 น.               ถ่ายภาพที่ระลึก กลางสะพานบ้านคีรีวง
17.00 น.               เดินทางกลับ

หมายเหตุ :
รับนักท่องเที่ยวทิปละ 10 คน
ราคา 1200 บาทต่อคน
ราคานี้รวมรายละเอียดดังนี้
ค่ารถนำเที่ยวตลอดทั้งวัน
ค่าอาหาร  อาหารว่างเช้า-บ่าย
อาหารเที่ยง
ของที่ระลึก
ค่าไกด์ท้องถิ่น ไกด์ภาษาอังกฤษ

**********************************************************************************
 

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

-- วันแรก --

8.30 น.                 รับประทานอาหารเช้า จิบชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made)
9.30 น.                 ชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี และชมโบสถ์โบราณซึ่งถูกอุทกภัยในปี  พ.ศ. 2531  ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน
10.00 น.               ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์
10.30 น.               เยี่ยมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม
11.00 น.               เที่ยวน้ำตกหนานหินท่าหา และพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมกับรับประทานอาหารพื้นบ้านในมื้อเที่ยง
13.00 น.               เดินชมสวนสมรม  (สวนผสม) และชมปลาธรรมชาติ บนภูเขา
14.00 น.               เข้าที่พัก ขน่ำบ่าวเล็ก
15.00 น.               รับประทานอาหารว่าง  พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำในธารน้ำตกขนาดใหญ่
17.00 น.               รับประทานอาหารค่ำ (อาหารพิ้นบ้าน)
19.00 น.               พักผ่อนตามอัธยาศัย

-- วันที่สอง --

6.00 น.                 สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
7.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า
9.00 น.                 ออกจากที่พัก เยี่ยมชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณ แบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ ซึ่งถูกอุทกภัยในปี 2531
10.30 น.               เยี่ยมชมกลุ่มลายเทียน ผลิตผ้าบาติก (ผ้าเขียนเทียน) จากสีธรรมชาติ
11.30 น.               ชมน้ำตกวังไม้ปัก
12.30 น.               รับประทานอาหารเที่ยงที่น้ำตกวังไม้ปัก
14.00 น.               เยี่ยมชมกลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ                            
14.30 น.               ช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์ บ้านคีรีวงจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย
15.00 น.               ถ่ายภาพที่ระลึกกลางสะพานบ้านคีรีวง
15.30 น.               เดินทางกลับ

หมายเหตุ :
รับนักท่องเที่ยวทิปละ 10 คน
ราคา 2800 บาทต่อคน
ราคานี้รวมรายละเอียดดังนี้
ค่ารถนำเที่ยวตลอดทั้งวัน
ค่าอาหาร  อาหารว่างเช้า-บ่าย
อาหารเที่ยง  อาหารเย็น
ค่าที่พักขน่ำบ่าวเล็ก
ของที่ระลึก
ค่าไกด์ท้องถิ่น ไกด์ภาษาอังกฤษ

***********************************************************************************
  ขน่ำในสวนสมรม
  ขน่ำในสวนสมรม
  ขน่ำบ่าวเล็ก 2
  ขน่ำบ่าวเล็ก 2
  ธารน้ำล้อมรอบคีรีวง
  ธารน้ำล้อมรอบคีรีวง
  บ้านประวัติศาสตร์
  สะพานคีรีวง
 

Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม

 

ขหน่ำบ่าวเล็ก (กระท่อมในสวน)


ที่พัก  ราคา 1,200 บาท 1 ท่าน/ 1 คืน  พร้อมอาหาร 3 มื้อ
หมายเหตุ: รับเป็นคณะ 5 ท่านขึ้นไป
สั่งจองที่พักล่วงหน้า 1 อาทิตย์

สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักความสงบ และเป็นส่วนตัว
บรรยากาศแบบธรรมชาติสุด ๆ โอโซน 100 % เต็ม

ขหน่ำบ่าวเล็ก, Kiriiwong


คีรีวงรีสอร์ท


รีสอร์ทติดลำธารน้ำตก น้ำใสสะอาด อาหารอร่อย
บรรยากาศเป็นส่วนตัว บริการเป็นกันเอง

ห้องพัก พัดลม ราคา 400 บาท
ห้องแอร์ ราคา 500 บาท
ห้องสัมมานา และคาราโอเกะ ราคา 500 บาทHome Stay & Resort, Kiriiwong**สนใจบ้านพักโฮมสเตย์ และท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียด
โทร: (66) 086-7888718 ติดต่อ คุณกีต้าร์
Contact Us: warunee khamsri (Keeta)

Tel: +66 (0) 8 6788 8718 ี
**

พบกับพวกเรา บ้านคีรีวง ได้บนเฟสบุ๊ค
Lookmai, Kiriwong
สนใจสินค้า
แนวดีไซร์
มีเพียงชิ้นเดียว!!

ติดต่อขอรูปถ่ายได้ที่ rojernow@hotmail.com
ลูกไม้. คีรีวง, ตัวอย่างสั่งทำ
กลุ่มลูกไม้ (ตัวอย่างสั่งทำ)
ลูกไม้. คีรีวง, ตัวอย่างสั่งทำ
กลุ่มลูกไม้ (ตัวอย่างสั่งทำ)
Home Stay & Resort, Kiriwong
Tourist, Kiriwong

lifeinsweden.org
สวีเดน..ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน
เรื่องราวและประสบการณ์ชีวิต
ของคนไทยในต่างแดน
คนไทยในสวีเดน
http://www.thai.lifeinsweden.org/

แผนที่, คีรีวง, map, kiriwong
แผนที่คีรีวง (Kiriwong Map)
ท่องเที่ยว, tourist, คีรีวง
Resort & ท่องเที่ยว
โฮมสเตย์, Home Stay & Resort, kiriwong, คีรีวง
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม
สร้อยข้อมือ คีรีวง, wrist, kiriwong
กลุ่มลูกไม้ สร้อยข้อมือ ( Wrist)
สร้อยคอ คีรีวง, necklace, kiriwong
กลุ่มลูกไม้สร้อยคอ ( Necklace)
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม
สร้อยข้อมือ, คีรีวง
กลุ่มลูกไม้...สร้อยคอ..สร้อยข้อมือ (Lookmai)
ลูกพระเจ้า 5 พระองค์, คีรีวง
ลูกพระเจ้า 5 พระองค์
Activities
สอนถักสร้อยให้กับน้อง ๆ (Activities)
Activities
เก็บลูกไม้ในป่าทำวัตถุดิบในการผลิต
กลุ่มบ้านสมุนไพร
กลุ่มบ้านสมุนไพร
KiriwongGroup | กลุ่มลูกไม้ | กลุ่มบ้านสมุนไพร | กลุ่มลายเทียน | กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม | กลุ่มหัตถกรรม | กลุ่มทุเรียนกวน | กลุ่มลูกหยี 3 รส
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม | Resort & ท่องเที่ยว


KiriwongGroup
342 Moo 8  T.kamlone  A.lasaka Nakonsithammarach  80230  Thailand.
Copyright @ 2008-2013 KiriwongGroup.com. All rights reserved.

Flag Counter