KiriwongGroup.com : กลุ่มใบไม้ บ้านคีรีวง
ติดต่อเรา(Contact Us): คุณกีต้าร์ Warunee Khamsri (Keeta) โทร(Tel): +66 (0) 8 6788 8718 อีเมล์(Email): rojernow@hotmail.com
หน้าแรก | กลุ่มลูกไม้ | กลุ่มบ้านสมุนไพร | กลุ่มลายเทียน | กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม | กลุ่มหัตถกรรม | กลุ่มทุเรียนกวน | กลุ่มลูกหยี 3 รส
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม | Resort & ท่องเที่ยว
 

บ้านคีรีวง

กลุ่มใบไม้บ้านคีรีวง

กลุ่มใบไม้บ้านคีรีวง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 117/1 ม.4 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อทำอาชีพเสริมให้กับครอบครัว ในปี 2539 และในปี 2542 ได้ตั้งกลุ่มชื่อว่า กลุ่มใบไม้ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 10 คน มีทุนก่อตั้ง 50,000 บาท

กลุ่มใบไม้บ้านคีรีวง ให้ความสำคัญกับการย้อมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เน้นการใช้พืชในชุมชนมาเป็นสีย้อมผ้า เช่น มังคุด ,สะตอ, ลูกเนียง เป็นต้น และนำมาบูรณาการกับวิชาการต่าง ๆ ให้มากขึ้นเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชาวบ้านและสมาชิก เพื่อแก้ปัญหาว่างงานในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • ให้ชาวบ้านรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  • สร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนนำวัสดุท้องถิ่น มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
  • เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมกาย้อมสีธรรมชาติให้ยั่งยืน
  • ให้เยาวชนรู้จักนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ

กิจกรรม

  • เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชน คณะ และบุคคลทั่วไปในเรื่องสีธรรมชาติ และการบูรณาการทางวิชาการกับการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
  • ผลิต และ จำหน่าย ผ้ามักย้อมสีธรรมชาติ
  • ร่วมทีมวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม ,กลุ่มใบไม้, บ้านคีรีวง , คีรีวง,สินค้าหลากหลาย , กระเป๋า, เสื้อ ,กางเกงเล, ผ้า,สาระพัด
สินค้าหลากหลาย เช่น กระเป๋า เสื้อ กางเกงเล ผ้าสาระพัด เป็นต้น
กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม ,กลุ่มใบไม้, บ้านคีรีวง , คีรีวง , กระเป๋าผ้าต่อ,หลายลาย,สีธรรมชาติ
กระเป๋าผ้าต่อหลายลายจากสีธรรมชาติ
กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม ,กลุ่มใบไม้, บ้านคีรีวง , คีรีวง , ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านของชุมชนคีรีวง
ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านของชุมชนคีรีวง
กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม ,กลุ่มใบไม้, บ้านคีรีวง , คีรีวง,การทำน้ำสีจากสีธรรมชาติ
การทำน้ำสีจากสีธรรมชาติ
กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม ,กลุ่มใบไม้, บ้านคีรีวง , คีรีวง,อุปกรณ์ในการทำผ้ามัดย้อม
อุปกรณ์ในการทำผ้ามัดย้อม
กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม ,กลุ่มใบไม้, บ้านคีรีวง , คีรีวง,วิธีการย้อม
วิธีการย้อม
กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม ,กลุ่มใบไม้, บ้านคีรีวง , คีรีวง , ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติที่ยังไม่แปรรูป
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติที่ยังไม่แปรรูป
กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม ,กลุ่มใบไม้, บ้านคีรีวง , คีรีวง,ผ้ามัดย้อมหลากหลายลายพร้อมนำมาแปรรูป
ผ้ามัดย้อมหลากหลายลายพร้อมนำมาแปรรูป

พบกับพวกเรา คีรีวงบ้านลูกไม้ ได้บนเฟสบุ๊ค

มาจองที่พักคีรีวง


Lookmai, Kiriwong
สนใจสินค้า
แนวดีไซร์
มีเพียงชิ้นเดียว!!

ติดต่อขอรูปถ่ายได้ที่ rojernow@hotmail.com
ลูกไม้. คีรีวง, ตัวอย่างสั่งทำ
กลุ่มลูกไม้ (ตัวอย่างสั่งทำ)
ลูกไม้. คีรีวง, ตัวอย่างสั่งทำ
กลุ่มลูกไม้ (ตัวอย่างสั่งทำ)
Home Stay & Resort, Kiriwong
Tourist, Kiriwong

คนไทยในสวีเดน
สวีเดน..ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน
เรื่องราวและประสบการณ์ชีวิต
ของคนไทยในต่างแดน
คนไทยในสวีเดน

แผนที่, คีรีวง, map, kiriwong
แผนที่คีรีวง (Kiriwong Map)
ท่องเที่ยว, tourist, คีรีวง
Resort & ท่องเที่ยว
โฮมสเตย์, Home Stay & Resort, kiriwong, คีรีวง
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม
สร้อยข้อมือ คีรีวง, wrist, kiriwong
กลุ่มลูกไม้ สร้อยข้อมือ ( Wrist)
สร้อยคอ คีรีวง, necklace, kiriwong
กลุ่มลูกไม้สร้อยคอ ( Necklace)
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม
สร้อยข้อมือ, คีรีวง
กลุ่มลูกไม้...สร้อยคอ..สร้อยข้อมือ (Lookmai)
ลูกพระเจ้า 5 พระองค์, คีรีวง
ลูกพระเจ้า 5 พระองค์
Activities
สอนถักสร้อยให้กับน้อง ๆ (Activities)
Activities
เก็บลูกไม้ในป่าทำวัตถุดิบในการผลิต
กลุ่มบ้านสมุนไพร
กลุ่มบ้านสมุนไพร
Kiriwong Group | กลุ่มลูกไม้ | กลุ่มบ้านสมุนไพร | กลุ่มลายเทียน | กลุ่มใบไม้ผ้ามัดย้อม | กลุ่มหัตถกรรม | กลุ่มทุเรียนกวน | กลุ่มลูกหยี 3 รส
Homestay & ฝึกกิจกรรมตามกลุ่ม | Resort & ท่องเที่ยว


KiriwongGroup
342 Moo 8  T.kamlone  A.lasaka Nakonsithammarach  80230  Thailand.
Copyright © 2008-2020 KiriwongGroup.com. All rights reserved.

Flag Counter